VI Kongres Biogazu i biometanu

Poszerzamy swoje horyzonty! Biogaz i biometan - w kierunku neutralności klimatycznej.

13-14.12.2021 Bevo było uczestnikiem VI Kongresu Biogazu i Biometanu w CKS Ossa k/Rawy Mazowieckiej. Największe spotkanie branżowe w Europie Środkowo-Wschodniej kierowane do profesjonalistów sektora biomasowego, biogazowego, pelletowego, odpadowego i szeroko pojętej branży OZE. Podczas tegorocznego Kongresu poruszone zostały kluczowe kwestie dotyczące nowych możliwości dla krajowego rynku biogazu i wykorzystania biogazu w rolnictwie, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie.

 biogazNu7I4urPMfpP2