Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Postanowienia niniejszych Ogólnych warunków stosuje się pomiędzy Bevo a przedsiębiorcami (podmiotami gospodarczymi) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1.       Zamówienie

Każda zmiana w zamówieniu ze strony Bevo albo kupującego wymaga akceptacji drugiej strony w formie elektronicznej (e-mail) lub faksem.

Minimalna wartość pierwszego zamówienia wynosi 200.00 PLN/netto

1.1   Odbiór własny

Zamówienia z odbiorem własnym obsługiwane są priorytetowo.

Zamówienia przesłane faksem, e-mail lub przez sklep internetowy www.bevo.pl, potwierdzone przez firmę Bevo powinny być do odbioru maksymalnie w ciągu 2 godzin (w godzinach pracy firmy Bevo) – dot. towaru dostępnego w magazynie firmy Bevo.

Od 01.07.2018 w Bevo Sp. z o.o. nie ma możliwości płacenia za zamówienia gotówką przy ladzie. Obsługiwana jest tylko płatność kartą.

1.2   Dostawa firmą kurierską

Koszt dostawy zamówienia wynosi odpowiednio:

- 25.00 PLN/netto* - dla zamówień do 500.00 PLN/netto, nie dotyczy elementów niestandardowych**

- 35.00 PLN/netto* - dla zamówień od 500.00 PLN/netto do 1.000 PLN/netto, nie dotyczy elementów niestandardowych**

- Zamówienia powyżej 1.000 PLN/netto realizowane są na koszt firmy Bevo* za wyjątkiem elementów niestandardowych, których koszt transportu ustalany jest indywidualnie**.

Zamówienia są realizowane i pakowane w dniu ich potwierdzenia albo w następnym dniu roboczym. Dostawy realizowane są przez firmy kurierskie, które powinny dostarczyć zamówienie w ciągu 48 godzin od podjęcia towaru z magazynu firmy Bevo. Wyjątek stanowią zamówienia, których termin dostawy negocjujemy indywidualnie.

*dotyczy odbiorcy na terenie Polski

**przesyłki niestandardowe:

- paczka, która ze względu na swoje właściwości (m.in. kształty, wymiary, delikatną zawartość) nie może być sortowana za pomocą automatycznego sortera i/lub wymaga specjalnego traktowania w przewozie (sortowanie ręczne)

- paczka, której maksymalna długość przekracza 175 cm

- paczka, której waga gabarytowa jest większa niż 31.6 kg

- paleta, gdzie towar wystaje poza jej obrys.

2.       Reklamacje

2.1   Reklamacja ilościowa

Reklamacja różnic w dostawie względem dokumentu dostawy/faktury.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji istnieje możliwość skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego (Reklamacja ilościowa) firmy Bevo albo przesłania na adres e-mail info@bevo.pl lub faksem +48 61 641 41 28 takich informacji jak: numer faktury, data dostawy, numer artykułu wraz z różnicami, osoba kontaktowa i numer telefonu.

2.2   Reklamacja jakościowa

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji istnieje możliwość skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego (Reklamacja jakościowa) firmy Bevo albo przesłania na adres e-mail info@bevo.pl lub faksem +48 61 641 41 28 takich informacji jak: numer telefonu, data dostawy, numer artykułu wraz z opisem wady, osoba kontaktowa i numer telefonu oraz żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji przez firmę Bevo niezbędne jest dostarczenie produktu do sprzedawcy, kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu na swój koszt do firmy Bevo/na wskazany adres.

Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób montażu dostarczenie produktu jest niemożliwe albo utrudnione istnieje możliwość oględzin na miejscu montażu. Kupujący zobowiązany jest udostępnić miejsce gdzie produkt jest zamontowany.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, rozpatrywanej na miejscu montażu, Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów:

- dojazdu na miejsce reklamacji - 1.65 PLN/netto/km + ewentualnych opłat za drogi płatne.

- czasu pracy i dojazdu serwisanta - 50.00 PLN/netto/roboczogodzinę, w przypadku przekroczenia łącznie 5 godzin z dojazdem, koszt naliczony będzie za cały dzień pracy - 240.00 PLN/netto.

- innych opłat koniecznych do pokrycia w celu dojazdu na miejsce reklamacji.

3.       Ceny

Wszystkie ceny podane w katalogach, cennikach  oraz w sklepie internetowym nie zawierają podatku VAT.

Informacje o produktach firmy Bevo Sp. z o.o. zawarte katalogach, cennikach  oraz w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4.       Opłata manipulacyjna

Opłata za każde pojedyncze cięcie rur wynosi 5.00 PLN/netto.

Realizacja zamówień poniżej 200.00 PLN/netto obciążana jest opłatą manipulacyjną w wysokości 60.00 PLN/netto.