Kompletny asortyment produktów, od studni do zraszaczy

Dysponujemy bogatą wiedzą na temat instalacji do zraszania i nawadniania kropelkowego, które mogą być stosowane w profesjonalnym rolnictwie i warzywnictwie, na obiektach sportowych, w parkach, a także w publicznych lub prywatnych ogrodach. Dostarczamy kompletny asortyment materiałów do nawadniania — od studni do zraszaczy. Niezależnie od tego, jaką instalację nawadniającą klient będzie chciał zrealizować, nasze produkty wystarczą, by ją skonstruować.

Do pozostałych przykładów zastosowań rolniczych zaliczyć można: instalacje wody pitnej, instalacje do odprowadzania gnojówki i instalacje ogrzewania stabilnego. Nasze produkty mogą służyć również do budowy instalacji opartych na biogazie.