Witaj

Buwatec

19 lutego 2020

Nowość Zbiorniki Buwatec


BUWATEC jest firmą specjalizującą się w systemach magazynowania wody opartych na zbiornikach ze stali
falistej. System BUWAtank został zaprojektowany z myślą o przechowywaniu różnych cieczy i do różnorodnych
zastosowań. Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest rozwój, produkcja, sprzedaż i dystrybucja
kompletnych systemów przeznaczonych do zbiorników do nawadniania, odwadniania i recyrkulacji.
BUWATEC dostarcza zbiorniki na wodę dla różnych segmentów.


Więcej informacji tutaj
1000