Ogólne warunki sprzedaży

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków stosuje się pomiędzy Bevo a przedsiębiorcami (podmiotami gospodarczymi) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1.       Zamówienie

Każda zmiana w zamówieniu ze strony Bevo albo kupującego wymaga akceptacji drugiej strony w formie elektronicznej (e-mail) lub faksem.

Minimalna wartość pierwszego zamówienia wynosi 200.00 PLN/netto

1.1   Odbiór własny

Zamówienia z odbiorem własnym obsługiwane są priorytetowo.

Zamówienia przesłane faksem, e-mailem lub przez sklep internetowy www.bevo.pl, potwierdzone przez firmę Bevo, powinny być do odbioru maksymalnie w ciągu 2 godzin (w godzinach pracy firmy Bevo) – dot. towaru dostępnego w magazynie firmy Bevo.

Bevo Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży towaru na miejscu przy ladzie, możliwy jest tylko odbiór wcześniej zamówionego towaru, ponadto w Bevo Sp. z o.o. nie ma możliwości płacenia za zamówienia gotówką przy ladzie. Obsługiwana jest tylko płatność kartą.

1.2   Dostawa firmą kurierską

Zamówienia są realizowane i pakowane w dniu ich potwierdzenia albo w następnym dniu roboczym. Dostawy realizowane są przez firmy kurierskie, które powinny dostarczyć zamówienie w ciągu 48 godzin od podjęcia towaru z magazynu firmy Bevo. Wyjątek stanowią zamówienia, których termin dostawy negocjujemy indywidualnie.

Przesyłka standardowa

 • Wartość zamówienia do 500 zł netto – koszt transportu 20 zł netto
 • Wartość zamówienia powyżej 500 zł do 1000 zł netto – koszt transportu 30 zł netto
 • Wartość zamówienia powyżej 1000 zł netto – dostawa na koszt firmy Bevo Sp.  z o.o.

(dotyczy również rur PVC w odcinkach 2m w ofercie firmy Bevo – (32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm)

Przesyłka niestandardowa *** (na przykład rury 5m)

 • Wartość zamówienia powyżej 5000 zł netto (w którym są rury 5 metrowe) – dostawa na koszt firmy Bevo Sp. z o.o.
 • Wartość zamówienia poniżej kwoty 5000 zł netto (w którym są rury 5 metrowe)  – koszt transportu 400 zł netto
 • W innych przypadkach, obejmujących przesyłki niestandardowe, wymagane są indywidualne ustalenia z Działem Sprzedaży

***

 • paczka, która ze względu na swoje właściwości (m.in. kształty, wymiary, delikatną zawartość) nie może być sortowana za pomocą automatycznego sortera i/lub wymaga specjalnego traktowania w przewozie (sortowanie ręczne)
 • paczka, której maksymalna długość przekracza 175 cm
 • paczka, której waga gabarytowa jest większa niż 31.6 kg
 • paleta, gdzie towar wystaje poza jej obrys.

2.       Reklamacje

2.1   Reklamacja ilościowa

Reklamacja różnic w dostawie względem dokumentu dostawy/faktury.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji istnieje możliwość skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego firmy Bevo albo przesłania na adres e-mail info@bevo.pl lub faksem +48 61 641 41 28 takich informacji jak: numer faktury, data dostawy, numer artykułu wraz z różnicami, osoba kontaktowa i numer telefonu.

2.2   Reklamacja jakościowa

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji istnieje możliwość skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego firmy Bevo albo przesłania na adres e-mail info@bevo.pl lub faksem +48 61 641 41 28 takich informacji jak: numer telefonu, data dostawy, numer artykułu wraz z opisem wady, osoba kontaktowa i numer telefonu oraz żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji przez firmę Bevo niezbędne jest dostarczenie produktu do sprzedawcy, kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu na swój koszt do firmy Bevo/na wskazany adres.

Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób montażu dostarczenie produktu jest niemożliwe albo utrudnione istnieje możliwość oględzin na miejscu montażu. Kupujący zobowiązany jest udostępnić miejsce gdzie produkt jest zamontowany.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, rozpatrywanej na miejscu montażu, Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów:

 • dojazdu na miejsce reklamacji - 1.65 zł/netto/km + ewentualnych opłat za drogi płatne.
 • czasu pracy i dojazdu serwisanta - 50.00 zł/netto/roboczogodzinę, w przypadku przekroczenia łącznie 5 godzin z dojazdem, koszt naliczony będzie za cały dzień pracy - 240.00 zł/netto.
 • innych opłat koniecznych do pokrycia w celu dojazdu na miejsce reklamacji.

3.       Ceny

Wszystkie ceny podane w katalogach, cennikach  oraz w sklepie internetowym nie zawierają podatku VAT.

Informacje o produktach firmy Bevo Sp. z o.o. zawarte katalogach, cennikach  oraz w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4.       Opłata manipulacyjna

Realizacja zamówień poniżej 200.00 PLN/netto obciążana jest opłatą manipulacyjną w wysokości 60.00 PLN/netto.