Oświadczenie o prywatności

MegaGroup jest spółką holdingową grupy przedsiębiorstw hurtowych z siedzibą w Europie, zajmujących się technologiami wodnymi. Dzięki serwisowi internetowemu chcemy zapewnić naszym klientom lepsze produkty i możliwości komunikacji. Pragniemy również dostarczyć Państwu jasnych informacji na temat zbieranych przez nas danych i sposobu ich wykorzystania.

Zgodność z obowiązującym prawem

MegaGroup Trade wraz z serwisami internetowymi spółek stowarzyszonych (Bosta, Bevo, Norsup) podlegają obowiązującym przepisom o ochronie danych i prywatności. Dane osobowe na Państwa temat przetwarzane są z zachowaniem zasad najwyższej staranności.

Chcielibyśmy przypomnieć, że nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam Danych osobowych, jednak znaczna część Danych osobowych, o jakie Państwa prosimy, jest niezbędna do świadczenia i ulepszeń oferowanych Państwu usług. W przypadku odmowy udzielenia informacji istnieje prawdopodobieństwo, że nie będziemy w stanie zaoferować Państwu naszych usług.

Gromadzone przez nas informacje

Za pomocą trzech kanałów gromadzimy uzyskane od Państwa informacje (i), które dostarczają nam Państwo w momencie stworzenia nazwy użytkownika lub złożenia zamówienia. Obejmują one dane osobowe, jak Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, czy płeć. Pozostałe informacje (ii) gromadzimy przy pomocy plików cookies umieszczonych na naszych stronach internetowych (w celu uzyskania szerszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o wykorzystaniu plików cookies) oraz poprzez platformy społecznościowe (np. LinkedIn, YouTube, Facebook).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

  • przyjęcia Państwa zamówienia;
  • oceny zdolności płatniczej przed udzieleniem Państwu odroczonego terminu płatności;
  • zawierania z Państwem umów;
  • wysyłania Państwu newslettera, ofert, informacji dla użytkownika, wiadomości serwisowych, e-mail, lub innych wiadomości drogą elektroniczną;
  • zarządzania relacjami z klientem;
  • przeprowadzania analiz (rynkowych);
  • wypełniania obowiązków prawnych;
  • analizowania, monitorowania, optymalizacji i zabezpieczania naszych serwisów internetowych i wykorzystywanych przez nas technologii;
  • przeprowadzania badań rynku i sporządzania sprawozdań zarządu dotyczących efektywności i statusu naszych platform.

Niniejsze informacje będą przez nas przechowywane przez okres 5 lat.

Przekazywanie dotyczących Państwa informacji

Informacje udzielane MegaGroup pozostaną w obrębie stowarzyszonej grupy przedsiębiorstw hurtowych, zaufanych stron trzecich przetwarzających dane (np. Google) oraz, po wyrażeniu stosownej zgody, przekazane zostaną Aqua2life, wspieranej przez grupę fundacji non-profit. Informacje przekazane stronom trzecim oraz Aqua2life, o ile nie określono inaczej, stanowiły będą dane osobowe wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania zleconych przez nas usług.

Możemy udostępniać Państwa dane podmiotom trzecim oraz wykorzystywać wraz z nimi te informacje bez uzyskania Państwa zgody w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Ponieważ ufamy naszym klientom, będziemy udostępniać Państwa dane agencjom informacji kredytowej i agencjom ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz wykorzystywać wraz z nimi te informacje w celu wykrywania przypadków nadużyć finansowych i innych przestępstw oraz egzekwowania naszych praw.

Jeżeli MegaGroup zostanie przejęta przez inną spółkę, Państwa dane zostaną przekazane spółce przejmującej w celach wskazanych w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

Bezpieczeństwo

W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych zastosowaliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Zapewniamy, że oprogramowanie i technologia wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązującego prawa oraz są wystarczające, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych, ich adaptację, ujawnienie lub utratę. W razie wystąpienia przypadku naruszenia Państwa danych osobowych zobowiązujemy się do poinformowania Państwa o tym fakcie.

Usuwanie, zmienianie lub wniosek o przekazanie Państwa danych

Mają Państwo możliwość informowania nas o wszelkich aktualizacjach i zmianach dotyczących Państwa danych oraz ograniczenia dostępu do danych lub ich usunięcia. W przypadku wyrażenia takiej chęci, mogą Państwo również uzyskać informacje na temat przechowywanych przez nas informacji, które Państwa dotyczą. W tym celu prosimy o kontakt wykorzystując informacje zawarte na stronie kontaktowej.

Jeżeli nie będziemy w stanie w pełni określić zakresu Państwa wniosku dotyczącego usunięcia lub zmiany danych, zawiesimy jego wykonanie. W celu spełnienia Państwa wymagań poprosimy o udzielenie dalszych informacji. Wyślemy do Państwa potwierdzenie drogą zależną od mediów, za pomocą których skontaktowali się Państwo z nami. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie handlowym
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ogólna