Wszystkie zamówienia powyżej 1.000 PLN/netto realizowane są na koszt firmy Bevo* za wyjątkiem elementów niestandardowych, których koszt transportu ustalany jest indywidualnie**.

Zamówienia są realizowane i pakowane w dniu ich potwierdzenia albo w następnym dniu roboczym.

Dostawy realizowane są przez firmy kurierskie, które powinny dostarczyć zamówienie w ciągu 48 godzin od podjęcia towaru z magazynu firmy Bevo. Wyjątek stanowią zamówienia, których termin dostawy negocjujemy indywidualnie.

Koszt transportu zamówienia poniżej minimum logistycznego:

- paczka do 30.0 kg – 15,00 PLN

- paleta 60 x 40 > 60,00 PLN

- paleta 120 x 80 > 100,00 PLN

- paleta z piaskiem filtracyjnym > 180,00 PLN

- wiązka rur w całości > 500,00 PLN


*dotyczy odbiorcy na terenie Polski o wartości dostawy powyżej 1.000 PLN/netto.

**Przesyłki niestandardowe:

Paczka, która ze względu na swoje właściwości (m. in. kształty, wymiary, delikatną zawartość) nie może być sortowana za pomocą automatycznego sortera i/lub wymaga specjalnego traktowania w przewozie (sortowanie ręczne).

Paczka, której maksymalna długość przekracza 175 cm.

Paczka, której waga gabarytowa jest większa niż 31,6 kg.

Paleta, gdzie towar wystaje poza jej obrys.