Witaj

Woda dla Kenii

9 stycznia 2019

MegaGroup pomaga zaspokoić potrzebę wody w Kenii

Veghel, 18 grudnia 2018 r. – W ubiegłym miesiącu zespół zarządzający MegaGroup oraz organizacja Amref Health Africa pod kierownictwem Better Future podjęli wspólne wyzwanie w pracy nad projektami związanymi z wodą w Kenii. Celem było opracowanie planu dla lokalnych przedsiębiorstw społecznych, które zapewniają wodę pitną dla odległych społeczności. Współpraca zaowocowała planem długoterminowej relacji pomiędzy Amref Health Africa a MegaGroup. Wspólnie organizacje opracują model działalności społecznej mającej na celu budowę punktów dostępu do wody pitnej w Kenii i dzięki temu zapewnią wodę do picia, celów sanitarnych i nawadniania.W Kenii, w której mieszka 46 mln ludzi, 41% obywateli ciągle korzysta ze źródeł wody nieuzdatnionej, takich jak stawy, płytkie studnie i rzeki, a 59% Kenijczyków stosuje prymitywne rozwiązania sanitarne. Te problemy są szczególnie widoczne w obszarach wiejskich i miejskich dzielnicach biedy. Tylko 9 z 55 publicznych firm wodociągowych w Kenii zapewnia ciągłe dostawy wody, co sprawia, że ludzie wciąż są zmuszeni do poszukiwania odpowiednich rozwiązań dla zapewnienia tych podstawowych potrzeb.

Na obszarach wiejskich ludzie często muszą iść po wodę do picia i gotowania do miejsc oddalonych o 2 godziny, tak więc zostaje im niewiele czasu na inne czynności, takie jak nawadnianie pól i uprawa roślin. Ale nawet w odległych i biednych terenach woda często jest zapewniana przez przedsiębiorstwa społeczne. Wioski współpracują ze sobą przy budowie studni i wspólnie płacą za korzystanie z infrastruktury. Zespół Amref składa się z ludzi z całej Kenii, którzy pracują nad poprawą dostępności wody i opieki medycznej w swoich regionach. Często mają osobiste doświadczenie z tym, co może powodować brak wody. Doświadczenie MegaGroup, doświadczenie Amref oraz duch przedsiębiorczości lokalnych mieszkańców zostały połączone w nowo opracowanym modelu biznesowym pozwalającym na zapewnienie wody pitnej do spożycia, celów sanitarnych i do nawadniania dla wielu obszarów Kenii. Ambicją jest poprawa życia ludzi w 1000 społeczności lokalnych w ciągu najbliższych 3 lat.

 

MegaGroup nie przyjmuje do wiadomości, że woda może być rzadkim zasobem i postrzega jako swój cel zapewnienie ludziom dostępu do wody. Współpraca z Amref jest częścią tego celu i wspaniałą okazją, by zmienić świat na lepsze. Wspólnie organizacje te chcą „dostarczyć wodę niezbędną do życia”.

MegaGroup to holding siedmiu spółek zajmujących się instalacjami i dystrybucją wody w Europie. Ponad 250 pracowników obsługuje klientów w działach nawodnienia, uzdatniania wody, instalacji geotermalnych i basenów, każdego dnia dostarcza wodę w najskuteczniejszy i najwydajniejszy sposób.

Better Future to organizacja konsultingowa w zakresie przywództwa i strategii, specjalizująca się w projektowaniu i ułatwianiu zdobywania wiedzy o rozwoju motywowanym celem. Ma siedzibę w Holandii, ale działa na całym świecie. Łączy spółki z organizacjami pozarządowymi/non-profit, mającymi wpływ na społeczność. Better Future posiada certyfikat B-Corp.

Amref Health Africa to międzynarodowa organizacja zdrowia założona i mieszcząca się w Kenii. Mając ponad pół wieku doświadczenia w zapewnianiu opieki zdrowotnej i budowaniu systemów opieki zdrowotnej w Afryce, Amref Health Africa wspiera osoby stanowiące trzon społeczności lokalnych, w szczególności kobiety i dzieci, aby zapewnić trwałą zmianę stanu zdrowia.

Więcej informacji:

www.megagrouptrade.com

www.better-future.com

www.amref.org1000