Serwis

Serwis nie rozpatruje reklamacji składanych przez osoby lub podmioty gospodarcze, które nie kupiły reklamowanego towaru bezpośrednio w firmie Bevo. W takim przypadku należy zwrócić się do Sprzedawcy, od którego nabyło się towar.

Wady towaru/Reklamacja

Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadzie Towaru, która nie ujawniła się przy odbiorze, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji istnieje możliwość skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego (Reklamacja jakościowa) firmy Bevo albo przesłania na adres e-mail info@bevo.pl lub faksem +48 61 641 41 28 takich informacji jak: numer telefonu, data dostawy, numer artykułu wraz z opisem wady, osoba kontaktowa i numer telefonu oraz żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji przez firmę Bevo niezbędne jest dostarczenie produktu do sprzedawcy, kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu na swój koszt do firmy Bevo/na wskazany adres.

Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób montażu dostarczenie produktu jest niemożliwe albo utrudnione istnieje możliwość oględzin na miejscu montażu. Kupujący zobowiązany jest udostępnić miejsce gdzie produkt jest zamontowany.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, rozpatrywanej na miejscu montażu, Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów:

  • dojazdu na miejsce reklamacji - 1.65 zł/netto/km + ewentualnych opłat za drogi płatne.
  • czasu pracy i dojazdu serwisanta - 50.00 zł/netto/roboczogodzinę, w przypadku przekroczenia łącznie 5 godzin z dojazdem, koszt naliczony będzie za cały dzień pracy - 240.00 zł/netto.
  • innych opłat koniecznych do pokrycia w celu dojazdu na miejsce reklamacji

 

Basen

 

Ogród